Over An Stuyck


Ik ben An Stuyck, geboren in 1969, trotse mama van twee pubers in co-ouderschap en kandidaat voor dorpspartij durf!

Wat is mijn drijfveer om aan politiek te doen?
Ik zou graag wonen in een groen, gezellig en sociaal Wijnegem waar inwoners geen vreemden zijn voor elkaar, je kan kuieren langs trage wegen, fietsers belangrijke weggebruikers zijn, kinderen veilig buiten spelen, jong en oud elkaar vindt in het park, op het buurtplein of bij het water. Een Wijnegem waar buurtinitiatieven, culturele activiteiten, ontmoetingskansen en voldoende groene en gezonde ademruimte verzuring voorkomen, waar zorg voor wie het emotioneel, fysiek of financieel moeilijk heeft, een evidentie is.

Ik wil dit Wijnegem van mijn dromen zelf mee vormgeven door me actief te engageren, door mij lokaal in te zetten voor dit toekomstideaal en andere inwoners mee te enthousiasmeren.

Dorpspartij durf!, een logische keuze?
Ik geloof in de kracht van lokale inzet, net zoals de gedreven groep mensen die samen durf! vormen.

Wat vind ik belangrijk?
Lokaal en duurzaam innoveren. Een toekomstig Wijnegem dat inclusief, veilig, milieuvriendelijk, energiezuinig en klimaatneutraal is.

Waar kennen jullie me van?
Ik groeide op in de Wijngaardstraat en doorliep mijn lagere school in de Basisoefenschool. In mijn vrije tijd volgde ik muziek- en pianolessen in de Muziek & Woord Academie en turnde ik bij Edel&Sterk. Ook zat ik in de scoutsleiding, ging ik naar mijn eerste fuiven in jeugdhuis Ahoy en engageerde me geruime tijd voor Wijnegem Zapt, de organisatie achter de jaarlijkse muzikale Wijnegemse kroegentocht.
Als multi-taskende mama zag je me misschien al eens aan de schoolpoort van het Annuntia instituut nog snel een brooddoos nabrengen, of zag je me supporteren voor mijn zoon Lou bij de Wijnegemse Voetbalclub of als toeschouwer bij een voorstelling van danskreatie vzw voor mijn dochter Max of op een afsluitmoment van een sportkamp bij Dynamx. Ook nam ik al eens een abonnement op de BBB-training in dansstudio Reflex, maar ik vrees dat je me daar niet veel gezien hebt. Misschien ken je me omdat ik op de middag al eens een baantje trek in zwembad 't Ondiep in Wijnegem.

Mijn beroep en opleiding?
Na mijn studies en korte loopbaan als apotheker koos ik voor een meer creatieve jobinvulling als webmaster, lay-outer en redactrice. Ik was 7 jaar actief binnen vzw 'de Rand', een organisatie die inzet op de integratie van anderstaligen in de rand rond Brussel. Momenteel lay-out ik het tijdschrift  van Natuurpunt Schijnbeemden.