Wat is een fietsostrade? Loopt er een fietsostrade door Wijnegem?


Een fietsostrade is een fietsroute voor lange afstanden, een fietssnelweg dus. Fietssnelwegen worden in Vlaanderen ook aangeduid met de letter F en een cijfer, zoals de autosnelwegen met een E. De fietsroute kan dus een aaneenschakeling zijn van fietspaden.

Kenmerken
  • geen gelijkvloerse kruisingen met gemotoriseerd verkeer,
  • beter wegdek (bij voorkeur asfalt of beton)
  • afwezigheid van verkeerslichten. 
Doel
  • een vlot en veilig alternatief vormen voor de auto in het woon-werkverkeer
  • meer fietsers betekent minder files
  • een zo kort mogelijke route voor de fietser met een minimum aan kruisingen. 
  • een beter humeur รจn gezondheid voor de fietsende burger

Loopt er een fietsostrade door Wijnegem?
Ja,er loopt een fietsostrade door Wijnegem,  dat is de F5. Ze is 78,9 km lang en loopt van Hasselt naar Antwerpen. Ook wel de Albertkanaal-route genoemd.Bekijk het filmpje

Meer info
fietssnelwegen.be