Hoe gezond is de lucht in Wijnegem volgens Curieuzeneuzen
#FOR DUMMIES Curieuzeneuzen is het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit. In mei 2018 hebben 20.000 Vlamingen de luchtkwaliteit gemeten. Voor Wijnegem namen 125 'curieuzeneuzen' deel.

Wat zijn de resultaten voor Wijnegem?
Vooral straten met veel (sluip)verkeer , zoals de Turnhoutsebaan, Stokerijstraat en Merksemsebaan worden getroffen.

Voor de leefomgeving in Wijnegem  is een groen meetresultaat zeer positief en een rood meetresultaat negatief. Maar let op, je brengt meestal slechts 1/3 van je tijd thuis door, de andere plekken waar je overdag bent, bepalen mee jouw totale blootstelling aan NO2. Jouw persoonlijke blootstelling is dus anders dan jouw meetresultaat thuis.Resultaten voor Wijnegem

Wat wordt er gemeten?
Het gas NO2 . Het is een belangrijke indicator voor luchtverontreiniging door het verkeer. 61% van de NO2-uitstoot in Vlaanderen is afkomstig van het verkeer. Zo lees je het op de kaart:Welke hoeveelheden NO2 zijn slecht voor je gezondheid?

Een meting van 20 μg m-3 is een drempelwaarde voor luchtverontreiniging (volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WGO).
De wettelijke grenswaarde volgens de Europese richtlijnen is 40 μg m-3.Boven deze waarde zijn schadelijke gezondheidseffecten aantoonbaar.


Wat is het schadelijke effect van NO2 op jouw gezondheid?
Op korte termijn kan het NO2 in je longen allerlei ontstekingen veroorzaken, tot kortademigheid leiden en een astma-aanval uitlokken. Bij kinderen die opgroeien op plaatsen met hogere NO2-concentraties is een verminderde ontwikkeling van de longfunctie vastgesteld, maar over de gezondheidseffecten op langere termijn is nog geen algemene consensus.

Wat kan Wijnegem doen?
Zoals  heel Vlaanderen heeft ook Wijnegem een mentaliteitsverandering nodig op vlak van verkeer. Een overstap naar een meer duurzame mobiliteit is broodnodig.
Samen met Dorpspartij durf! pleit ik onder andere voor :
 • een doordacht mobiliteitsplan met een sterk fietsbeleid.
 • meer 30km/u zones voor de straten in onze woonkern.
 • sluipverkeer ontmoedigen met gerichte snelheidscontroles
 • meer trage wegen voor een veilige en snelle verbinding voor fietsers en voetgangers. 
 • Dorpspartij durf! houdt de tram liever weg uit de dorpskern en wil een tramverbinding langs de Houtlaan.
 • autodelen in Wijnegem ondersteunen
 • Dorpspartij durf! overweegt het beheer van de Turnhoutsebaan over te nemen van het Vlaams Gewest. Dit biedt de mogelijkheid om deze nadien in te richten op maat van de Wijnegemse weggebruikers.

Daarnaast heeft Wijnegem nood aan voldoende toegankelijke autoluwe en groene publieke ruimte.
 • Het project‘Annonciaden’ is een groene doorsteek tussen de Turnhoutsebaan en de Schoolstraat in het hart van ons dorp.
 • De wijk ‘De Werve Hoef’aan de Merksemsebaan krijgt een mooi toegankelijk park,  wordt een duurzame woonwijk met passiefwoningen, volkstuintjes en een boerderij.
 • Het domein ‘De Leeuw’, achter het Sportcentrum in de Kasteellei wordt momenteel omgetoverd tot een groene, sportieve en avontuurlijke plek voor jong en oud.
 • De vrijgekomen ruimte van het vroegere recyclagepark wil dorpspartij durf!  omvormen tot een groene zone die naadloos aansluit bij de tuin van het Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis.
 • Dorpspartij durf! wil bij elk project stilstaan bij de ecologische voetafdruk ervan.
Meer info?
curieuzeneuzen.be/