Wat is een BIN?

 


Een BIN is een Buurt Informatie Netwerk. Dat is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie. Politie en burgers wisselen informatie uit met elkaar.
Als lid van een BIN kan je bijvoorbeeld van de politie  een bericht ontvangen wanneer er verdachte personen of inbraken in je wijk worden gesignaleerd. 


Op die manier kan je preventief werken en op cruciale momenten extra waakzaam zijn. Een BIN kan zo je veiligheidsgevoel verhogen en de sociale controle vergroten

Een BIN in de praktijk, stap voor stap:
 1. Je merkt iets abnormaals op of je bent slachtoffer van een misdrijf
 2. Je contacteert de politie.
  1. Heb je dringende hulp nodig: BEL 101
  2. Niet dringende hulp: BEL 03 288 20 40 (wijkkantoor Wijnegem)
 3. De politie reageert op je oproep en beslist of het BIN meteen moet ingeschakeld worden.
 4. Zo JA:  alle leden krijgen een spraakbericht via hun telefoon
 5. Zo NEE: alleen de coördinator krijgt van de politie achteraf alle nuttige informatie via e-mail. Hij of zij verspreidt de info verder onder de leden van de BIN.
#WIST JE DAT er 6 BIN’s actief zijn in Wijnegem? Elk BIN heeft een vrijwillige coördinator en een aantal leden in de stuurgroep. Zij zorgen voor de administratie en het vlotte verloop van de werking. Contacteer hen gerust als je bijkomende vragen hebt. Toetreden tot een BIN is gratis.
 1. BIN Ruggeveld
  Frank Groffen (coördinator)
  binruggeveld@gmail.com
  0473 781 800
 2. BIN Kanaal
  Erik Vanhove (coördinator)
  binkanaal@gmail.com 03 290 31 023
 3. BIN Bergen
 4. Marc van Camp (coördinator) *
  marc.vancamp@outlook.com 
 5. BIN Wijk Zevenbunder
  Inge Seghers (coördinator)

  binwijkzevenbunder@gmail.com 
 6. BIN Wijnegem Zuid
  Lynn van Koeckhoven (coördi
  nator) *
  binwijnegemzuid@gmail.com
 7. BIN-Z Wijnegem (zelfstandigen en handelaars van heel Wijnegem):
  Guy Forssman (coördinator)
  *
  wijnegembinz@gmail.com  
MEER INFO
website gemeente Wijnegem over preventie en veiligheid

Of neem contact op met Elke Decock, Preventieambtenaar, preventie@wijnegem.be , 03 288 21 18